English

ACADEMIC RESEARCH

Research Team

From: UpdateTime:2016-10-13 00:00 Hit: 【Zoom:small big

 

           Here are the research team of our college:

 

Top-notch Talents of Qiandongnan: Liu Shuhua, Luo Chunhan, Wu Kaicen and Wu Ge’e.

 

Experts of Qiandongnan: Cao Sheng, Zou Qianrong and Huang Gang.

 

Professors: Chen Wenxiang, Wang Guisheng, Cao Qingxu, Luo Chunhan,

Wu Ge’e, Zheng Xiaofeng, Wu Wenyong, Chen Zhimin, Liu Shuhua,

Zou Bo, Song Kaixu, Wang Zaipu, Wang Yuanxiang, Yang Qun, Su Xiaohong,

Wu Decheng, Yang Yanling, He Wu, Yang Shengkun, Ou Xianglin, Wu Kaicen,

Li Weifei, Li Minhe, Liu Guangzi, Wang Yanlan and Zhang Min.

 

Phd: Luo Chunhan, Cao Sheng, Xu Jie